Zwolnienia od podatku

Deklaracja PIT, którą corocznie należy składać dokonując rozliczenia podatkowego z Urzędem Skarbowym jest formularzem zawierającym wiele różnych pól. Zamieszczone w niej informacje stanowią podstawę do naliczenia należności podatkowej każdego obywatela, dlatego bardzo ważne jest, aby wypełniona została prawidłowo.

Sam proces wypełniania deklaracji jest bardzo prosty dlatego nie powinien zająć więcej jak kilka chwil. W pierwszej kolejności należy uzupełnić pola umożliwiające identyfikację podatnika tj. dane osobowe i adresowe. Po tym można przystąpić do uzupełniania formularza w odpowiednich miejscach dotyczących podstawy opodatkowania i wysokości osiąganych przychodów.

Oprócz tego w deklaracji jest również właściwe miejsca do oznaczania przysługujących danemu podatnikowi zwolnień od podatku oraz cieszące się dużą popularnością pole dotyczące przekazania 1% podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego. Są to podmioty prowadzące działalność na rzecz ogółu społeczeństwa lub jakieś grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, które cały dochód z prowadzonej przez siebie działalności przekazują na rzecz działalności pożytku publicznego.

Przekazanie 1% podatku na rzecz OPP pozwala spełnić swój obywatelski obowiązek i wspomóc z wypracowanej przez siebie kwoty podatku szlachetny cel niesienia pomocy, tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Szczegółowy wykaz OPP, którym można przekazać swój 1% można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.