Zwrot podatku z Anglii

Zwrot podatku za pracę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii (UK) przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała w jednym z krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, a brytyjski urząd skarbowy otrzymał zaliczki na podatek w zawyżonej wysokości.

Czasami może się zdarzyć, że zaliczki na podatek dochodowy wpłacone były do fiskusa w  wysokości wyższej niż należne. Takie prawdopodobieństwo istnieje szczególnie przy częstych zmianach miejsca pracy, czy zatrudnieniu w wielu miejscach jednocześnie. W przypadku nadpłaty wynikającej z rozliczenia pit przysługuje zwrot nie tylko w Polsce, ale również zwrot podatku z zagranicy, np. zwrot podatku z Niemiec, zwrot podatku z Irlandii, zwrot podatku z Holandii, zwrot podatku z Anglii itd.

Nadpłata podatku

Nadpłata podatku zdarza się najczęściej w przypadku, gdy podatnik:

  • pracuje w branży budowlanej (CIS) i /lub ma wydatki biznesowe;
  • nie pracował całego roku podatkowego;
  • miał zły kod podatkowy;
  • opuszcza UK

Pracownicy sektora budowlanego (CIS) zazwyczaj mają nadpłacony podatek, gdyż  od obrotu potrącane jest zawsze 20% nie uwzględniając poniesionych kosztów oraz kwoty wolnej od podatku. Będąc zarejestrowanym w programie CIS można wystąpić o zwrot  podatku oraz ubiegać się o odliczenie wszelkich kosztów poniesionych w związku z wykonywaną pracą, na przykład za prowadzenie księgowości, przejazdy do pracy, telefon, narzędzia, ubranie robocze, itd

Wnioski o zwrot podatku

W Anglii , Szkocji, Irlandii Północnej i Walii rok podatkowy trwa od 6 do 5 kwietnia, ale wnioski o zwrot nadpłaty podatku można składać przez cały rok. Można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku wykazany nie tylko w rozliczeniu pit 2020, ale za okres 5 ostatnich lat podatkowych.

W przypadku ubiegania się o zwrot potrzebne są karty podatkowe P45 lub P60, a w przypadku ich braku ostatni payslip, czyli rozliczenie wypłaty otrzymywane wraz z cotygodniową pensją. P60 jest wykazem dochodów i podatku na koniec roku podatkowego. P60 otrzymujemy od pracodawcy w kwietniu każdego roku. P45 natomiast jest zaświadczeniem podsumowującym, które otrzymujemy po odejściu z pracy.

Sposoby przekazana zwrotu podatku:

Firmy oferujące pomoc w uzyskaniu zwrotu podatku z zagranicy proponują zwrot należnej kwoty:

  • Na konto złotówkowe (przelew w złotówkach) jako najkorzystniejszy dla klienta sposób przekazania zwrotu. Posiadacz konta złotówkowego nie musi płacić za przelew oraz za inkaso czeku, ponieważ koszty te pokrywa firma.
  • Przekazem pocztowym do domu (tylko w złotówkach!). Nie jest to korzystne rozwiązanie dla klienta, ponieważ opłata pocztowa pomniejsza przekaz pieniędzy i jest uzależniona od przekazywanej kwoty. Im większy przekaz pieniędzy, tym wyższą opłatę pobierze poczta.